top of page

Студентські роки. Петроградський період

1914 року Віктор Косенко вступив до Петроградської консерваторії, у клас професора Ірини Сергіївни Міклашевської (фортепіно). Теоретичні дисципліни Косенко вивчав у Миколи Олександровича Соколова та Максиміліана Овсійовича Штейнберга, диригування у — Миколи Миколайовича Черепніна, учнів М. Римського-Корсакова.

В. Косенко  студент Петероградської

консерваторії. 1910-і рр.

Екзаменаційний лист В. Косенка. Петроград, 1916 р. 

          «Багато пройшло в моєму житті учнів, та цього пам’ятаю і досі» (із спогадів І. Міклашевської).

         Саме у класі Міклашевської відбулося особисте знайомство Косенка з Рахманіновим.

І. С. Міклашевська

М. О. Штейнберг

М. О. Соколов

М. М. Черепнін

Петроградська консерваторія, початок ХХ ст.

«Якось, викладач теорії композиції Микола Олександрович Соколов, демонструючи праці своїх студентів директорові консерваторії Олександру Костянтиновичу Глазунову, звернув його увагу на романс Косенка «Легіт легковійний» («Ветер перелетний», на слова Костянтина Бальмонта). Глазунов також відзначив талановитість твору і, знаючи, що матеріально студент Косенко незабезпечений, звільнив його від платні за навчання. Похвала авторитетного композитора допомогла Віктору Степановичу обрати подальший шлях. Відтоді Косенко став глибше опановувати теорію композиції, аналіз форм та інструментовку. Так само, як і у Варшаві, не пропускав Косенко жодного більш-менш значущого концерту, жодного виступу Шаляпіна, Рахманінова, взагалі всіх уславлених артистів того часу. Значно пізніше, згадуючи петроградські роки, він говорив, що це було ще однією освітою. Усе життя любив Віктор Степанович концерти, театр» (Зі спогадів Ангеліни Косенко).

О. К. Глазунов, директор Петроградської консерваторії

Характеристика В. Косенка, написана директором Петроградської консерваторії
О. Глазуновим. 1915 р. 

Закінчивши консерваторію по двох факультетах — фортепіанному та теоретико-композиторському — композитор наприкінці 1918 року виїздить до Житомира, де тоді жили його мати, брати, сестра з чоловіком. З цього часу його життя, творчість, виконавська діяльність пов’язані з Україною.

bottom of page