top of page

Премія імені Віктора Косенка

Премія імені Віктора Косенка була започаткувана  Міністерством культури і мистецтв та Національною спілкою композиторів України на честь  композитора Віктора Косенка. Першим лауреатом став Валерій Подвала. Другим отримав Косенківську відзнаку композитор, піаніст,  викладач музичних дисциплін Геннадій Сасько. За  традицією,  вручають нагороду в день народження Косенка — 24 листопада. У його музеї-квартирі.

Рішення  про  присудження премії публікується  в  пресі  до  дня  народження  композитора  —  23 листопада.

Особам, які одержали премію імені В.С. Косенка, вручається диплом, нагрудний  знак  із  зображенням  композитора  та грошова премія в розмірі, встановленому засновниками.

Пропозиції  щодо  кандидатур  на  здобуття  премії імені В.С. Косенка приймає Міністерство  культури  і  мистецтв  протягом усього року до 1 липня поточного року.

Кандидатів  на  здобуття  премії висувають творчі спілки України,  мистецькі заклади,  художні колективи  тощо  за  музичні твори для дітей та юнацтва, які апробовані в репертуарній практиці й отримали широке громадське визнання.

Вік не обмежений.

Усі  матеріали  на  здобуття  премії  ім.  В. С.  Косенка надсилаються за адресою:  252030,  Київ-30,  вул.  І.  Франка, 19,    Міністерство  культури  і мистецтв України.

Про заснування премії імені В.С. Косенка

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Правління Спілки композиторів України

 

П О С Т А Н О В А

20.11.1996 № 11/2-2

Про заснування премії імені В.С. Косенка

     З метою увічнення пам'яті видатного українського композитора, піаніста,  педагога Віктора Степановича Косенка  та  на виконання рішення Ювілейного   комітету   з  відзначення  100-річчя  корифея українського музичного мистецтва колегія Міністерства  культури  і мистецтв України   та   секретаріат  Спілки  композиторів  України п о с т а н о в л я ю т ь:

   1. Заснувати премію імені В. С. Косенка за видатні досягнення в галузі музичної творчості для дітей та юнацтва.  Встановити,  що премія присуджується щорічно, починаючи з 1997 року, Міністерством культури і мистецтв України та Спілкою композиторів України до дня народження В.С.  Косенка — 23 листопада у  розмірі,  встановленому засновниками.

      2. Затвердити Положення про премію ім.  В.С. Косенка (додаток № 1).

    3. Головному  управлінню  сценічних  та  пластичних  мистецтв (В.Л. Стасюк)  та   секретаріату   Спілки   композиторів   України (Т.С. Невінчана)  забезпечити організаційну роботу з підготовки до присудження премії.

      4. Головному         фінансово-економічному        управлінню (В.А. Мандрика)  забезпечити  щорічну  виплату  премії  у  розмірі двадцяти  неоподаткованих  мінімумів  доходів  громадян за рахунок коштів Міністерства культури і мистецтв України.

      Міністр культури і   мистецтв України                                                                                                     Д.І.Остапенко

      Голова правління  Спілки композиторів  України                                                                                 М.Б.Степаненко

ПОЛОЖЕННЯ

про премію імені В.С. Косенка

     1. Премія імені В. С. Косенка присуджується щорічно за видатні досягнення в галузі музичної творчості для дітей та юнацтва.

     2. Присудження премії ім.  В. С. Косенка здійснюється спільним рішенням  колегії  Міністерства  культури  і  мистецтв  України та правління Спілки композиторів  України.  Рішення  про  присудження премії публікується  у  пресі  до  дня  народження  композитора  —  23 листопада.

     3. Особам, які одержали премію імені В.С. Косенка, вручається диплом,  нагрудний  знак  із  зображенням  композитора  та грошова премія у розмірі, встановленому засновниками.

     4. Премія  імені  В. С. Косенка  не  присуджується  за твори, удостоєні  Державної  премії  ім.  Т. Г. Шевченка,  а   також   не присуджується повторно.

     5. Склад  журі  з  присудження  премії  імені  В. С. Косенка затверджується  наказом  Міністерства культури і мистецтв України, погодженим із Спілкою композиторів України, терміном на 4 роки.

     6. Порядок роботи журі:

     6.1. На журі покладається:

     — розгляд висунутих на здобуття премії  музичних  творів  для дітей та юнацтва;

     — прийняття рішення щодо присудження премії та  подання  всіх матеріалів на затвердження.

     Рішення журі   затверджується   спільною  постановою  колегії Міністерства культури  і  мистецтв  України  та  правління  Спілки композиторів   України,   яка  публікується  в  пресі  в  терміни, встановлені Положенням про премію імені В.С. Косенка.

     6.2. Засідання журі вважається правомочним  за  наявністю  не менше  двох  третин  складу  журі.  Рішення  журі щодо присудження премії приймається таємним голосуванням більшістю голосів,  але не менше 3/4 від числа присутніх.

     6.3. Члени  журі ознайомлюються з поданими творами і,  в разі необхідності,  виїжджають на місця для прослуховування  (вивчення) творів, висунутих на здобуття премії.

     6.4. Журі надається право:

     — доручати розгляд і  рецензування  творів  творчим  спілкам, інститутам тощо;

     — залучати до рецензування музикознавців та інших фахівців.

     6.5. В обов'язки журі входить:

     — попереднє обговорення списку кандидатур на здобуття премії;

     — подання  до  1  липня  поточного  року  для  публікації   в періодичній пресі визначеного списку кандидатур;

     — вирішення   з  Державним  комітетом  телебачення  та  радіо України питання щодо організації радіо-  та  телепередач  з  метою широкого  ознайомлення  громадськості  з  висунутими  на  здобуття премії творами та кандидатами;

     — обговорення та прийняття рішення про присудження премії ім. В. С. Косенка поточного року (до 15 жовтня);

     — подання до  періодичної  преси  повідомлення  про  лауреата премії  з подальшим опублікуванням до дня народження композитора — 23 листопада;

     — вручення   лауреату   в   урочистій   обстановці   диплома, нагрудного знака із зображенням композитора та грошової премії.

     6.6. Засідання журі з присудження  премії  ім.  В.С.  Косенка оформлюється протоколом.

Примітка: Якщо на здобуття премії висуваються  твори  члена  журі, він протягом усього періоду подання,  обговорення творів та присудження премії не бере участі в роботі журі.

7. Порядок подання робіт.

     7.1. Пропозиції  щодо  кандидатур  на  здобуття  премії імені В. С. Косенка приймає Міністерство  культури  і  мистецтв  протягом усього року до 1 липня поточного року.

     7.2. Кандидатів  на  здобуття  премії висувають творчі спілки України,  мистецькі заклади,  художні колективи  тощо  за  музичні твори для дітей та юнацтва, які апробовані в репертуарній практиці й отримали широке громадське визнання.

     Висунення кандидатур повинно проходити в обстановці гласності та вимогливості до оцінки творів.

     7.3. Інформація про кандидатів, висунутих на здобуття премії, повинна  бути  опублікована  в пресі не пізніше ніж за 2 місяці до дня присудження.

     8. Порядок оформлення матеріалів.

     8.1. Пропозиції  щодо  кандидатур  на  здобуття  премії  ім. В. С. Косенка подаються листом організації, яка їх висуває.

     До листа додаються:

     — клавір, партитура та магнітофонний запис твору;

     — відомості,  що  підтверджують  широке  громадське  визнання

твору (відгуки в пресі, публікація листів).

     8.2. Крім листа про висунення кандидатури, подаються також:

     — протокол  розширеного  засідання творчої спілки,  художньої ради, загальних зборів колективу тощо;

     — відомості про кандидата:  прізвище,  ім'я, по батькові, рік народження, спеціальність, освіта, домашня адреса, № телефону.

     8.3. Всі  матеріали  на  здобуття  премії  ім.  В. С. Косенка надсилаються за адресою:  252030,  Київ-30,  вул.  І.  Франка, 19, Міністерство  культури  і мистецтв України.

 Довідки по телефонам:

269-86-22, 224-79-11, 225-73-36.

Лауреати

Подвала Валерій Давидович (1932–2003)

Відомий український композитор та педагог Валерій Давидович Подвала уввійшов в історію української музики перш за все, як дитячий композитор.

З 1965 року В. Д. Подвала — член Спілки композиторів України.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2001 р.

Сасько Геннадій Михайлович (1946)

Український композитор, музикант.

В 1971 році закінчив Київську консерваторію за класом композиції Л. М. Колодуба.

В 1971–1972 — зав.муз. частиною Київського російського драматичного театру ім. Лесі Українки.

В 1972–1974 — диригент Ансамблю пісні та танцю Червонопрапорного Західного прикордонного округу.

З 1974 редактор, в 1975 —1985 завідуючий редактор видавництва «Музична Україна».

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2002 р.

Фільц Богдана Михайлівна (1932)

Український композитор і музикознавець. Кандидат мистецтвознавства (1964). Доктор філософії мистецтва (2006). Заслужений діяч мистецтв України (1999). Лауреат премій імені Миколи Лисенка (1993), імені Віктора Косенка (2003), Мистецької премія «Київ» імені Артемія Веделя (2016).

Значне місце в творчості Фільц займають пісні для дитячих хорів («Земле моя», «Любимо землю свою»). У її доробку твори для симфонічного оркестру («Верховинська рапсодія»), концерт для фортепіано з оркестром, п'єси для бандури, скрипки, фортепіано, духовні твори, хори, солоспіви на слова Тараса ШевченкаЛесі УкраїнкиВолодимира Сосюри,Адама Міцкевича, обробки українських народних пісень.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2003 р.

Колодуб Жанна Юхимівна (1930)

Український композиторпедагогНародна артистка України (2009).

Закінчила Київське музичне училище по класу скрипки та по класу фортепіано (1949), Київську консерваторію по класу фортепіано Костянтина Михайлова (1954). З 1952 — її викладач, доцент (1985), професор (1997).

Заслужений діяч мистецтв України (1996). Лауреат премії імені Миколи Лисенка (2002), премії імені Віктора Косенка, Міжнародного конкурсу творів для духових інструментів (Рівне), Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» (2002). Член Національної спілки композиторів УкраїниНаціональної всеукраїнської музичної спілки.

Важливими жанрами для Ж. Колодуб є інструментальні концерти з оркестром, музика для духових інструментів (концерти, сольні п’єси, велика кількість ансамблів різного складу) та музика для дітей і юнацтва (балети, музичні спектаклі, пісні й інструментальна музика). 

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2004 р.

Канеп-Косенко Раїса Едуардівна (1910–2007)

Педагог, журналістка, публіцист, берегиня Меморіального музею В. С. Косенка, падчерка композитора. Заслужений працівник культури України.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2005 р.

Ронжин Валерій Леонідович (1938)

Заслужений працівник культури, член спілки композиторів України, композитор, викладач-методист, викладач вищої категорії.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2006 р.

Чен Бао Хуа (1937–2008)

Кримський  композитор китайського походження, член НСКУ, педагог, автор більш ніж 60 фортепіанних творів, трьох симфоній , п'яти симфонічних поем і концертів.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2006 р.

Птушкін Володимир Михайлович (1949)

Композитор, член НСКУ. З 1972 р. до 2002 р. працював музичним керівником Харківського академічного драматичного театру ім. О. Пушкіна, з 1992 року займається педагогічною діяльністю в Харківському університеті мистецтв: з 1998 р. — доцент, а з 2004 року займає посаду професора кафедри композиції та інструментовки.

Заслужений діяч мистецтв України. 
Лауреат Міжнародного конкурсу композиторів (2004 р. м. Санкт-Петербург). 
Лауреат Муніципальної премії ім. І.Слатіна (1998 р.). 
Лауреат Всеукраїнського конкурсу ім. В.Косенка. 
Лауреат Премії ім. В.С.Косенка (2007).
Лауреат Премії ім.Б.М.Лятошинського (2011).

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2007 р.

Емір Ельвіра Аппазівна (1963)

Бахчисарайський композитор, член НСКУ. Музика композитрки звучала на численних концертах, міжнародних форумах і фестивалях композиторів, пленумах Спілки композиторів, на міжнародних конкурсах музикантів-виконавців, творчих вечорах.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2008 р.

Польовий Олег Григорович (1966)

Композитор, член НСКУ, відповідальний секретар правління Одеської організації НСКУ, кавалер ордена св. Дмитра Ростовського.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2008 р.

Стецюн Микола Григорович (1942)

Композитор, музично-громадський діяч.
1969–1972 — викладач Харківського культ-освіт. училища;

1972–1975 — керівник естрадного оркестру Харківського Палацу будівельників,

1975–1979 — художній керівник ансамблю народних інструментів Харківської обласної філармонії,

1979 — художній керівник Харківської обласної філармонії,

2004 — Голова Харківської обласної організації Національної Спілки композиторів України.

Перша премія вокально-хорового конкурсу (Київ, 1997).
Муніципальна премія ім. І.Слатіна (2000).

Член Національної Спілки композиторів України (1976).
Заслужений діяч мистецтв України (1996).

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2009 р.

Шух Анатолій Аркадійович (1958)

Композитор. 1982 р. закінчив Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського по класу композиції проф. В. Золотухіна.  Член НСКУ з 2005 р. З 1985 по 2000 — завідувач музичної частини Донецького обласного театру ляльок. З 2000 — музичний редактор рекламного агенства.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2009 р.

Шукайло Людмила Федорівна (1942)

Композитор, піаністка, педагог. Заслужений діяч мистецтв України (1999). Член НСКУ. З 1965 року викладає композицію та музично-теоретичні дисципліни у Харківський середній музичній школі-інтернаті.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2010 р.

Дроб’язгіна Валентина Іванівна (1947)

Композитор, педагог.

Закінчила Харківський інститут мистецтв по класу композиції В. Борисова (1971), пройшла асистентуру-стажування по класу М. Скорика при Київській консерваторії (1981). Викладач музично-теоретичних предметів у Луганському музучилищі (1971–1972), з 1972 — у Харківському культосвітньому училищі, з 1973 — викладач, з 1973 — старший викладач композиції та інструментування Харківського інституту мистецтв (нині Харківський державний університет мистецтв) доцент (1995). Член НСКУ.

Лауреат муніципальної премії ім. Слатіна (2004).

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2011 р.

Павенський Володимир Михайлович (1957)

Композитор, викладач. 1972 поступив до Чернівецького музичного училища на теоретичний відділ. В 1980–1985 рр. вивчав композицію у Львівській Державній консерваторії (сьогодні — Львівська Державна музична академія) ім. М. Лисенка в класі Заслуженого діяча мистецтв України, професора, Лауреата Національної Премії ім. Т. Шевченка Віктора Камінського. Учасник міжнародних фестивалів сучасної музики, лауреат багатьох премій як композитор дитячої музики.

Член НСКУ. З 1985 р. працює на телебаченні і у Львівській музичній школі-інтернаті

ім. С. Крушельницької викладачем композиції.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2012 р.

Кириліна Ірина Яківна (1953)

Композитор, музикознавець. Заслужений діяч мистецтв України (1999). Член НСКУ.  

Від 1999 року — доцент кафедри естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтв. Викладач фахових дисциплін «Сольний спів», «Аранжування та основи композиції», «Студійний практикум».

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2013 р.

Юріна Людмила Єгорівна (1962)

Композитор, член НСКУ, Асоціації Музика Феміна Мюнхен (Німеччина), Голова Асоціації «Жінки в музиці» (Україна), Комітету Міжнародної Асоціації «Жінки в музиці» (Італія), Асоціації Нова Музика (Української секції Міжнародного товариства сучасної музики/ISCM).

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2014 р.

Бачул Тетяна Миколаївна (1979)

Композитор, член НСКУ.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2015 р.

Дацко Мирон Олексійович (1961)

Композитор, диригент, педагог. Член НСКУ. Працює в жанрі духовної музики.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2015 р.

Герасименко Оксана Василівна (1959)

Українська бандуристка, педагог і композитор, заслужений діяч мистецтв України (2008), член Національної спілки композиторів України, доцент Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.  

В композиторському доробку — Симфонічна поема «Victoria», камерна інструментальна та вокально-інструментальна музика, хорові обробки, твори для дітей, численні переклади та аранжування. Автор 3-х навчальних посібників  «Етюди для бандури на різні види техніки»  (2004), «Українські колядки для ансамблів бандуристів» та «Юним бандуристам» (2006), співавтор (з Гриб О.) Хрестоматії «Чімароза Д. Сонати. Перекладення для бандури» (2011).

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2016 р.

Горова Леся Володимирівна (1971)

Українська співачка, композитор, член Національної спілки композиторівУкраїни (2001).

Має в репертуарі більше 240 власних пісень. Пише пісні для молодих виконавців, дітей, інструментальну музику. Її пісні звучать в ефірі 1-го, 2-го і 3-го каналів національного радіо, на студії «Майдан» радіо «Голос Києва», на всесвітній службі радіо «Україна», на радіо «Люкс» та радіо «Свобода», періодично й на інших FM-станціях.

Нагороджена медаллю «Видатний учасник помаранчевої революції».

23 березня 2006 Указом Президента України № 254/2006 Лесі Горовій присвоєно почесне звання «Заслужений артист України».

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2016 р.

Донник Лариса Іванівна (1938)

В 1961 році закінчила Харківський інженерно-будівельний інститут, в 1967 закінчила Харківський інститут мистецтв імені І. П. Котляревського по класу композиції В. С. Губаренка.

З 1967 року — викладач музично-теоретичних дисциплін в музичних школах міста Харкова, з 1971 року — викладач (педагог вищої категорії) по класу композиції в ДМШ №9 імені Володимира Сокальського м. Харкова.

Прийнята до Національної спілки композиторів України 29 травня 1986 року.

Лауреат премії імені Віктора Косенка, 2016 р.

Please reload

bottom of page